header SKB 2019

 • 31.jpg
 • IMG_5661.jpg
 • IMG_1898.jpg
 • 32882492182_4573181760_b.jpg
 • 32444697853_4bb4ae4e0c_b.jpg
 • 32752225292_85369f7f3f_b.jpg
 • 33217876276_61b5b079ff_b.jpg
 • IMG_2254.jpg
 • IMG_2861.jpg
 • 32905827485_be9ab8083c_b.jpg
 • 138.jpg
 • IMG_2125.jpg
 • IMG_1924.jpg
 • IMG_1864.jpg
 • 33103365682_b76d5d1101_b.jpg
 • 32876261380_30c56c7486_b.jpg
 • 33304967426_3878f713eb_b.jpg
 • IMG_2117.jpg
 • IMG_5543.jpg
 • 32865308076_0b4ce1bf4d_b.jpg
 • IMG_1163.jpg
 • IMG_2143.jpg
 • IMG_2261.jpg

Stichting Karnaval Ballefruttersgat (S.K.B.) heeft als doel om in onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid met de medewerkers te komen tot een gezamenlijk doel namelijk:

HET BEVORDEREN EN HET IN STAND HOUDEN VAN DE OPENBARE CARNAVALSVIERING IN GOIRLE.

Om het gestelde doel van de geëigende organisatie en de werkzaamheden te bereiken heeft S.K.B. de medewerking nodig van medewerkers.

Aanmelding en ontslag van de medewerkers geschiedt steeds schriftelijk aan en door het Algemeen Bestuur.

Alle medewerkers vormen het “Frutterscollege”, bestaande uit:
a.  Frutters.
b.  Aspirant frutters
c.  Buitengewone frutters,
d.  Ere frutters.

A. Frutters
Dit zijn de medewerkers van de S.K.B.

B. Aspirant frutters,
Dit zijn de medewerkers van S.K.B., onder de 18 jaar, die bij activiteiten en acties
hun medewerking verlenen.

C. Buitengewone Frutters
Buitengewone Frutters zijn: 
1: De oud-prinsen van het Ballefruttersgat, voor zover ze geen medewerker zijn van S.K.B. en    geen lid zijn van de “Nestor”.

2: De Nestor.

3: Personen die op grond van hun verbondenheid met S.K.B. door het A.B. de benaming    "buitengewone frutter” hebben toegewezen gekregen.

D. Ere frutters
Ere frutters zijn diegenen die zich voor S.K.B. bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en tenminste 18 jaar zijn.

Aanmelden kan via een brief te sturen naar het secretariaat.

Secretariaat:  Edith Lak
                        Hendrik Tollensdreef 146
                        5051 MZ Goirle

Bankrekening:
NL90RABO0155626108